Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   เกิดอะไรขึ้นยามที่คุณนอนหลับ (http://www.vip.songtoday.com/t911/)

ยัยมู๋อ้วน 2008-05-05 05:56 PM

เกิดอะไรขึ้นยามที่คุณนอนหลับ
 

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...h9fo6e57y0.jpg

หนึ่งในสามของช่วงเวลาชีวิตของคนเราถูกใช้ไป เพื่อพักผ่อนนอนหลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จำเป็นอย่างยิ่งของการมีสุขภาพที่ดี การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
จะช่วยซ่อมแซมในระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และกระตุ้นระบบบันทึกความทรงจำ
ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเตรียมจิตใจที่พร้อมต่อการทำงานต่าง ๆ
ในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญแห่งศาสตร์ของการนอนหลับ
และองค์การอนามัยโลกได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ในระหว่าง
การนอนหลับกับการดำรงชีวิต ซึ่งผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า
การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้น ส่งผลกระทบต่อสมอง และร่างกายของคนเรา
และระหว่างที่คุณหลับอยู่นั้นคุรทราบหรือไม่ว่าในแต่ละชั่วโมงร่างกาย
จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนี้

เมื่อศีรษะถึงหมอน ... เมื่อเราเริ่มหลับ กล้ามเนื้อและระบบประสาทจะเริ่มผ่อนคลาย
เข้าสู่ภาวะดวงตาของเราเริ่มเคลี่อนไหวน้อยลงและสมองลดระดับการทำงานลงด้วย
ความดันโลหิตลดลงเล็กน้อย หายใจช้าลง ต่อมน้ำคัดหลั่งภายในจะผลิตฮอร์โมน
ที่กระตุ้นการสร้างเนื่อเยื่อและพัฒนาทางเพศร่างกายมีการดูดซึมโซเดียม
เพื่อพัฒนาการตอบสนองต่อความเครียด หรือกดดันที่พบในชีวิตประจำวัน

เที่ยงคืน ...
การหลั่งฮอร์โมนของต่อมที่กระตุ้นการหลั่งนั้นจะเกิดขึ้นในระหว่าง
30-90 นาทีแรก ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ซับช้อนและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตีหนึ่ง ... ช่วงนี้เป็นการนอนหลับที่วุ่นวายสับสนดวงตามีการเคลื่อนไหวที่
รวดเร็วในขณะที่คุณหลับ เรียกการนอนหลับในช่วงนี้ว่า REM(RAPID EYE MOVEMENT)
เซลประสาทในสมองมีอัตราถี่ขึ้น และระบบไหลเวียนของโลหิตก็เพิ่มขึ้นด้วย
ถ้าคุณฝันในลักษณะนี้จะเป็นความฝันที่โลดโผน และตื่นเต้น
และถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะทำไห้คุณตื่นเร็วขึ้นและรู้สึกอ่อนเพลีย

ตีสอง ... ในช่วงนี้ระบบการทำงานของอวัยวะเพศถูกกระตุ้น
ทำไห้มีการไหลเวียนของเลือดสู้ช่องคลอดมากขึ้น
หรืออาจทำไห้เกิดการแข็งตัวในอวัยวะเพศชาย

ตีสาม ... การนอนหลับของคุณเริ่มขยับเคลื่อนที่เข้าสู่สภาวะที่หลากหลาย
เข้าสู้ช่วงการนอนแบบ NREM(NONRAPID EYE MOVEMENT! )
ดวงตาจึงไม่มีการเคลื่อนไหวไนระยะเวลานานพอสมควร


ตีสี่ ...
ร่างกายคุณอาจตื่นเป็นระยะ ๆ จากการฝันแบบ REM (RAPID EYE MOVEMENT)
อุณหภูมิปรับสูงขึ้น ซึงเพิ่มโอกาสรู้สึกตัวขึ้นได้ แต่ยังมีฮอร์โมน 2 ตัว
ในร่างกายคือ เมลาโทนิน กับ คอธิซอลที่ช่วยไห้คุณหลับต่อไปอย่างสบาย

ตีห้า ... ร่างกายของคุณจะเริ่มสงสัญญาณบอกอย่างหนึ่ง
เพื่อเตือนว่าใกล้เวลาถึงเวลาตื่นแล้ว โดยเฉลี่ยประมาณ 60-90 นาที
ก่อนที่คุณจะตื่นนอนไตของคุณจะผลิต CORTISOLSPIKE
ซึ่งผู้เชียวชาญอธิบายถึงการทำงานของฮอโมนชนิดนี้ไว้ว่ามัน
จะทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาปลุกในร่างกาย

ในยามเช้า ... นาฬิกาปลุกในร่างกายที่อยู่ในสมองส่วนหน้า ตรงที่มีต่อม
HYPOTHALAMUS จะทำหน้าที่สงสัญญาณไปแจ้งให้คุณตื่น
จากการนอนหลับที่ยามนาน ร่างกายจะปรับตัวไปสู่ภาวะ
ที่ตรงกันข้ามกับระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับ
ระบบหมุนเวียนของเลือดจะกลับสู่ระดับปกติ
ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างเพิ่มขึ้น
และอุณหภูมิในร่างกายก็ปรับตัวสูงขึ้น
ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติฉะนั้นการที่ร่างกายได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ก็ช่วยไห้คุณมีอารมดีสดชื้นแจ่มใส สมองปลอดโปร่ง
พร้อมรับกิจกรรมอันแสนหนักของคุณได้อย่างเต็มที่เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 03:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30