Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศจีน (http://www.vip.songtoday.com/t5659/)

Webmaster 2011-10-21 10:47 PM

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศจีน
 
เขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศจีน ใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีนอีก และสามารถเห็นได้จาก google earth


เขื่อนซานเสีย ต้าป้า เขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามผา (จีน : 三峽大壩; พินอิน: Sānxiá Dàbà) (Three Gorges Dam) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พ.ศ. 2550) ของจีน ลักษณะของเขื่อนเป็นแบบเขื่อนคอนกรีตถ่วงน้ำหนัก (Concrete gravity dam) กั้นขวางแม่น้ำแยงซี

เขื่อนซานเสีย ต้าป้า เป็นเขื่อนแรกของจีนที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้ คือ “Three Gorges multipurpose water control project” มีประวัติการก่อสร้างยาวนาน ตั้งแต่สมัย ดร.ซุน ยัตเซ็น ในปี พ.ศ. 2462 และเริ่มศึกษาโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. 2473 สภาประชาชน ลงมติให้ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง

ลักษณะของเขื่อน

ชนิดของเขื่อน: คอนกรีตถ่วงน้ำหนัก (Concrete gravity dam)
ความสูงเขื่อน 185 เมตร
ความกว้างสันเขื่อน 115 เมตร
ความยาวสันเขื่อน 2,335 เมตร
ความยาวสันระบายน้ำล้น 483 เมตร
อาคารระบายน้ำล้น ระบายได้สูงสุด 1.16 แสน ลบ.ม.ต่อวินาที
ท่อระบายน้ำล้นขนาด 7x9 เมตร จำนวน 23 ท่อ
พื้นที่รับน้ำ กว่า 1 ล้าน ตารางกิโลเมตร
ประตูเรือสัญจรกว้าง 34 เมตร
ประตูเรือสัญจรยาว 280 เมตร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 26 เครื่อง
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า 1,820 kw/ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเขื่อน (เพิ่มเติมจากเรา เคยได้ยินมาว่าก่อนสร้างเขื่อนนี้เคยมีประชากรจีนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เคยได้รับผลจากน้ำท่วม คนเสียชีวิตจำนวนมาก ทางรัฐบาลจีนเลยอยากที่จะกั้นเขื่อนเพื่อนไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีก แต่ณ วันนี้ เขื่อนสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่น้ำก้อยังท่วมได้ สู้อะไรก็สู้ได้สู้กับธรรมชาติคงยากส์)

ป้องกันน้ำท่วม
ผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลกระทบการสร้างเขื่อน
มีผู้อพยพจากเขตเขื่อนซันเสียของจีนจะมีจำนวนสูงขึ้นถึงประมาณ 1.35 ล้านคน

ข่าวเพิ่มเติม
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสามผากั้นแม่น้ำแยงซีเกียง ในประเทศจีน


หลังจากมีการสร้างเขื่อนสามผากั้นแม่น้ำแยงซีได้เพียงปีเดียว เวลานี้รัฐบาลจีนยอมรับว่าโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้กำลังส่งผลกระทบในด้านลบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งเรื่องการสร้างเขื่อนสามผาเกิดขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างเขื่อนเมื่อปี ค.ศ. 1993 ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการนี้ทำลายเมืองและหมู่บ้านหลายแห่ง ชาวจีนราวหนึ่งล้านคนต้องย้ายถิ่นฐาน ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมมากมายเตือนว่าเขื่อนสามผาจะทำลายระบบนิเวศน์รอบๆเขื่อนในอนาคต แต่รัฐบาลจีนก็ยังคงดึงดันจะสร้างเขื่อนต่อไป นายเจียงเจ๋อหมินและนายหลี่ เป็ง อดีตผู้นำจีนบอกว่าการสร้างเขื่อนสามผาจะช่วยลดปัญหาแม่น้ำแยงซีท่วม และยังเป็นแหล่งพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่ใช้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

หลังจากเขื่อนสามผาสร้างเสร็จสมบูรณ์เพียงหนึ่งปี เวลานี้รัฐบาลจีนออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้กำลังทำลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรงดังที่หลายคนคาดไว้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยทีเดียว

คุณ Weng Lida นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและอดีตประธานคณะกรรมการปกป้องแม่น้ำแยงซี บอกว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือน้ำหนักของน้ำปริมาณมหาศาลที่กักเก็บไว้เหนือเขื่อนนั้น กำลังกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ ทำให้เกิดปัญหาดินถล่ม

นักวิชาการผู้นี้บอกว่าควรมีวิธีป้องกันไม่ให้ชายฝั่งแม่น้ำถล่ม เพราะจะเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆเขื่อน

สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่า ชายฝั่งแม่น้ำในส่วนเหนือเขื่อนนั้น พังทลายไปแล้ว 91 จุด รวมระยะทางทั้งหมดราว 36 กิโลเมตร ดินที่ถล่มลงไปในแม่น้ำนั้นก่อให้เกิดคลื่นสูงราว 50 เมตร ซัดไปที่แนวชายฝั่งแม่น้ำ และยิ่งทำให้ชายฝั่งแม่น้ำเสียหายหนักขึ้น นอกจากนี้ คุณ Weng ยังบอกอีกว่า ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำแยงซีซึ่งในช่วงหลังมีสาหร่ายเกิดขึ้นทั่วไป

คุณ Dai Qing นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนสามผามาโดยตลอดกล่าวว่า เวลานี้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง จนรัฐบาลจีนไม่สามารถปกปิดปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเขื่อนสามผาได้อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องประกาศให้สาธารณชนทราบ

เมื่อวันพุธ จนท.อาวุโสจีนเตือนว่าจีนอาจจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งร้ายแรง หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เขื่อนสามผาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X7713491-1.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X7713491-2.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X7713491-5.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X7713491-6.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...X7713491-8.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...7713491-10.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...7713491-12.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...7713491-24.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...7713491-28.jpg

http://topicstock.pantip.com/wahkor/...7713491-31.jpg

GuNnM 2011-10-26 02:24 AM

โห น่ากัวจิงๆ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 09:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30