Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง อโรคยาศาล (http://www.vip.songtoday.com/t5653/)

Webmaster 2011-09-15 11:38 AM

ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง อโรคยาศาล
 
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244><TBODY><TR><TD>http://topicstock.pantip.com/religio...Y8806815-1.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD bgColor=#000000 vAlign=top rowSpan=2><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#222244><TBODY><TR><TD width=10></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

"การรักษาที่อโรคยาศาลไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น"

อโรคยาศาล
สถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
(Thai Herbal Nursing Home)

วัดคำประมง
เลขที่ 95 หมู่ 4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130

ประวัติ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอโรคยศาล
อโรคยศาล หมายถึง สถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติไปจนกว่าอาการของผู้ป่วยจะทุเลาเบาบางลงไป หรือหมดไปสิ้นไปด้วยวิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัดและหรือการแพทย์แบบองค์รวม

อโรคยศาล วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็น สถานที่ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม คือผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย(สมุนไพร), การแพทย์แบบแผน, การแพทย์แผนจีน(การฝังเข็ม), สมาธิบำบัด, ดนตรีบำบัด, ธรรมะบำบัด, มนตราบำบัด, และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของอโรคยศาล
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์(ทุกชาติทุกศาสนา) ที่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาได้มาจาก ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันบริจาค เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน (มิถุนายน ๒๕๕๐) มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาประมาณ ๕๐๐ คนแล้ว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐ ล้านบาท (ข้อมูล เดือนมิถุนายน ๒๕๕๐) ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างประเทศ

เป้าหมายของการรักษา

ไม่ได้อยู่ที่จะรักษาโรคให้หายหรือทุเลาเบาบางลงไปแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของผู้ป่วย ที่ต้องการความเข้าใจชีวิตและมีความสุขในช่วงที่เจ็บป่วย ถ้าหากว่าจะต้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอย่างสุขสงบ (ตายแบบยิ้มได้) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามแนวทางศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ญาติและผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์จากการช่วยดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะมีผลในการปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถเข้าใจและดูแลตนเองไม่ให้ป่วยเป็นมะเร็งต่อไป

ปัจจุบัน อโรคยศาล วัดคำประมงเป็นเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้แก่เหล่าบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีคณะบุคคลต่างๆ นักเรียน นักศึกษา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากทั้งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงขอเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก สัปดาห์ละหลายๆ คณะ ในปัจจุบันมีอาสาสมัครจากหลายสาขาวิชาชีพที่เสียสละเข้ามาช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักจิตเวชบำบัด นักโภชนาการบำบัด ฯลฯ ซึ่งทุกท่านที่อาสาเข้ามานั้นเสียสละเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อโรคยศาลยังได้นำวิทยาการสมัยใหม่บางอย่างเช่น DARKFIELD MICROSCOPE มาเพื่อตรวจสอบเลือดสดๆ (LIVE BLOOD ANALYSIS) ของผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้าในการรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้น โดยการแนะนำของกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา
1.ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม ผลตรวจเลือด ฟิลม์เอ็กเรย์ ผลตรวจอัลตราซาวด์หรือผลสแกน
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น สำเนาบัตรทองหน้า-หลัง 1 แผ่น
3.หม้อเคลือบสำหรับใส่ยาต้มเบอร์ 32 จำนวน 1 ใบ
4.อาหารเสริมไอโซคาลชนิดชมดื่ม 1 กระป๋อง
5.น้ำยาบ้วนปาก 1 ขวด,ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
6.อาหารสำหรับผู้ป่วย
-ข้าวกล้อง(ข้าวเจ้ากล้อง) ผักสดหรือผลไม้ต่างๆ
-เครื่องปรุงต่างๆ
-อาหารประเภทปลาและอาหารประเภทชีวจิต อาหารสุขภาพแนวเกอร์สันหรือแมคโครไบโอติก
-หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ,กระติกน้ำร้อน,เครื่องปั่นแยกกาก
(โดยญาติที่เฝ้าไข้จะต้องเป็นผู้ทำอาหารให้ผู้ป่วยรับประทานเอง โดยทางวัดมีโรงครัวให้)
7.ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
8.ต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย 1-2 คน


สัญญาณหรือสิ่งที่บอกเหตุที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งมี 8 ประการ ดังนี้
1.มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย เช่น อุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือด
2.กลืนอาหารลำบาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก สลับกับท้องเดินเป็นเวลานาน อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนปกติได้ แต่ถ้าหากว่ารักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้สงสัยว่าจะเกิดมะเร็งขึ้นกับระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของท่าน
3.อาการไอเรื้อรัง เจ็บคอหรือมีเสียงแหบอยู่นาน อาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์อาจเป็นมะเร็งปอดได้
4.มีน้ำเหลือง หนอง เลือด หรือตกขาวผิดปรกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น อาจเป็นมะเร็งปากมดลูกได้
5.มีแผลที่รักษาแล้วไม่หาย หากเป็นแผลปกติได้รับการรักษาจะหายภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากรักษาแล้วไม่หาย ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
6.มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกายของท่าน เช่น โตเร็ว เจ็บ แตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกให้สงสัย่าเป็นมะเร็งผิวหนัง
7.มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆของร่างกาย มีก้อนแข็งใต้ผิวหนังที่ผิดปรกติ อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้
8.มีอาการหูอื้อหรือเลือดกำเดาไหล เป็นเรื้อรังอยู่นาน อาจเป็นมะเร็งโพรงจมูกได้

นอกจากนี้ทางวัดคำประมงยังมีโครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ 1 วัน(หรือมากกว่าแล้วแต่ความสมัครใจ)"


ติดตามข้อมูลใน

http://www.mattaiya.org/ศูนย์รักษามะเร็ง.html<!--MsgFile=0-->


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 10:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30