Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   Search Engine Optimization (SEO) ทำให้ติด 1-10 ได้อย่างไม่ยากเย็น (http://www.vip.songtoday.com/t5115/)

Webmaster 2009-09-01 12:10 AM

Search Engine Optimization (SEO) ทำให้ติด 1-10 ได้อย่างไม่ยากเย็น
 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1000 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE id=Table_01 height=106 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1000 border=0><TBODY><TR><TD>http://www.netdesignrank.com/images/sub_title_seo.jpg</TD><TD></TD><TD width=373 background=images/sub_title_03.jpg></TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE id=Table_01 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1000 border=0><TBODY><TR><TD width=53 background=images/sub_main_01.jpg></TD><TD vAlign=top width=894><TABLE class=textb cellSpacing=0 cellPadding=0 width=894 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>ทำไมจึงต้องทำ Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนอินเตอร์เน็ตได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาแบบ Online อย่างป้ายโฆษณา (Banner) และสื่อ Offline อย่างโทรทัศน์และป้ายโฆษณาทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบในแง่การแสดงผล และจำนวนของผู้ที่จะได้เห็นป้ายโฆษณาเหล่านั้น Search Engine กลับมีค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว ดังนี้แล้วหากต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มยอดขาย เพิ่มอัตราผู้เข้าชมเว็บไซต์ ควรจะต้องทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นติดอันดับอยู่ใน 10 อันดับแรก ของผลการค้นหา ในทุกครั้งที่มีการค้นหาจากคำค้นหา (keyword) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์เรา

ดังนั้นการทำ Search Engine Optimizgation (SEO) ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก สำหรับเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เพราะผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเหล่านี้จะสามารถเข้าถึง และรู้จักเว็บไซต์ของเราได้ง่ายมากขึ้น และยังแน่ใจได้ว่า เว็บไซต์ของเราคุ้มค่ากับทุกๆ การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ SEO เพราะสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากในอนาคต


จุดเด่นในการทำ Search Engine Optimization (SEO)

ประสิทธิภาพสูง : ทำให้มีผู้เข้าเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น เพราะผู้ใช้ Search Engine ประมาณ 95% จะนิยมคลิกเฉพาะเว็บไซต์ที่ปรากฏใน 2 หน้าแรกเท่านั้น

เพิ่มความน่าเชื่อถือ : เนื่องจากผลลัพธ์ของการค้นหา จะปรากฎในตำแหน่งทางซ้ายมือ หรือเป็นตำแหน่งของผลการค้นหาธรรมชาติ ที่จะได้เปรียบมากกว่า ตำแหน่งผู้สนับสนุนทางด้านขวามือ ซึ่งเพิ่มความเชื่อถือให้กับลูกค้า ว่าเว็บไซต์ของท่านได้รับความนิยมอย่างสูง ในเว็บ Search Engine นั้น

ตรงกลุ่มเป้าหมาย : การทำ SEO นั้น จะส่งผลให้เว็บไซต์ของท่าน ได้รับการโฆษณาตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง เพราะการเลือกคำค้นหา (Search Keyword) จะทำให้เว็บไซต์ของท่าน จะปรากฎเมื่อมีผู้สนใจในสินค้า และบริการประเภทนั้น ซึ่งมีความต้องการที่จะซื้อ หรือใช้บริการ ณ เวลานั้นด้วย

เพิ่มโอกาส : เมื่อมีคนเห็นเว็บไซต์ของท่านเพิ่มขึ้น นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ยังเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายทางธุรกิจอย่างมหาศาลอีกด้วย

ประหยัด และคุ้มค่า : เมื่อเทียบกับการโฆษณา ประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทีวี , วิทยุ , หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร และการโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ นั้น วิธี SEO ถือว่าประหยัด และคุ้มค่าที่สุด เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ในแง่ของธุรกิจ

เว็บไซต์ของท่าน จะปรากฎอยู่ตำแหน่งใดในเว็บไซต์ Search Engine ?
การทำ SEO นั้น จะเน้นให้ผลของคำค้นหา (Search Keyword) ปรากฏอยู่ในส่วนของ “ผลการค้นหาธรรมชาติ” (Natural Search Result หรือ Organic Search Result) ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วนของผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือของเว็บ Search Engine นั่นเอง ดังรูป


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 align=center background=images/pricelist_seo_tablebg.jpg border=0><TBODY><TR><TD><TABLE id=Table_01 height=164 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 border=0><TBODY><TR><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_head_01.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_head_02.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_head_03.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top><TABLE class=textb id=Table_01 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 border=0><TBODY><TR><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_01.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_02.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_03.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_04.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_05.jpg</TD><TD>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_06.jpg</TD></TR><TR><TD width=82></TD><TD vAlign=top background=images/pricelist_seo_list_08.jpg colSpan=4><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=646 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>ค่าบริการวิเคราะห์และดูแลระบบ</TD><TD width=115>
9,999 บาท
</TD><TD width=115>15,000 บาท </B>


</TD><TD width=114>22,000 บาท </B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center bgColor=#f4f4f4 border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>ระยะเวลา</TD><TD width=115>
1 ปี

</B>


</TD><TD width=115>1 ปี</B>


</TD><TD width=114>1 ปี</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>จำนวน Keyword</TD><TD width=115>
1

</B>


</TD><TD width=115>1</B>


</TD><TD width=114>1</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center bgColor=#f4f4f4 border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>รับประกันติดอันดับใน Google , Yahoo , MSN </TD><TD width=115>
Top 1-20

</B>


</TD><TD width=115>Top 1-10</B>


</TD><TD width=114>Top 1-5</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>วิเคราะห์ เว็บไซต์ และ Keyword</TD><TD width=115>
</B>


</TD><TD width=115>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD><TD width=114>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center bgColor=#f4f4f4 border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>รายงานผลการจัดอันดับเว็บทุกเดือน</TD><TD width=115>
</B>


</TD><TD width=115>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD><TD width=114>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD width=290>ฟรี เพิ่ม Directory ใน Google Directoy, DMOZ</TD><TD width=115>
</B>


</TD><TD width=115>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD><TD width=114>http://www.netdesignrank.com/images/true.gif</B>


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=10></TD><TD vAlign=top width=634></B>
*** เงื่อนไขการรับประกัน
1. ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวน หาก Keyword ดังกล่าว ไม่ติดอันดับ ของ Search Engine ตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเก็จ
2. การวัดผลการคืนเงินตามข้อ 1 นั้น จะวัดผลเมื่อครบกำหนดในเดือนที่ 3,4 และ 6 ของ แพ็คเก็จ Silver , Gold และ Platinum ตามลำดับ
3. การวัดผล SEO จะยึด Search Engine คือ Google.com เป็นหลัก เนื่องจาก มีผู้ใช้มากที่สุด แต่อาจจะวัดผลจากเว็บใดเว็บหนึ่ง ได้แก่ google.com , msn.com , yahoo.com เป็นบางกรณี
4. Keyword ที่เลือกจะต้องผ่านการวิเคราะห์คำที่เหมาะสม และเห็นชอบด้วยกันทั้งผู้ใช้ บริการและผู้ให้บริการ

</TD></TR><TR><TD colSpan=2>http://www.netdesignrank.com/images/...eo_list_10.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=52></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=644 align=center border=0><TBODY><TR><TD width=36></TD><TD vAlign=top width=608></TD></TR></TBODY></TABLE>
</B>
</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffffff></B>


</TD></TR></TBODY></TABLE></B>

</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></B>


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 09:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30