Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   10 อันดับไวรัสที่ระบาดทั่วโลก Feb 09 (http://www.vip.songtoday.com/t2801/)

Spider 2009-03-25 01:17 AM

10 อันดับไวรัสที่ระบาดทั่วโลก Feb 09
 
Trend Micro รายงาน 10 อันดับไวรัสที่ระบาดทั่วโลกในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำการรวบรวมจากการตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม 3 ตัวด้วยกัน คือ โปรแกรม HouseCall ซึ่งเป็นระบบบริการสแกนไวรัสแบบเว็บเบสภายในองค์กร การให้บริการสแกนไวรัสแบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตของ Trend Micro และ Trend Micro Control Manager (TMCM) ซึ่งเป็นระบบป้องกันไวรัสสำหรับองค์กร โดยไวรัสที่มีการพบมากเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองยังคงเหมือนกันกับของ เดือนมกราคม คือ อันดังหนึ่งได้แก่ MAL_OTORUN2 และอันดับสองได้แก่ MAL_OTORUN1 สำหรับอันดับอื่นมีรายละเอียดตามด้านล่าง

1. MAL_OTORUN2
2. MAL_OTORUN1
3. MAL_VUNDO11
4. POSSIBLE_OTORUN6
5. POSSIBLE_VUNDO14
6. MAL_VUNDO-8
7. MAL_VUNDO-6
8.CRYP_TAP-6
9. TROJ_DLOAD.SF
10. TROJ_VB.CEO

สำหรับไวรัสที่พบระบาดมากในประเทศไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อันดับแรกได้แก่ Mal_Otorun2 และอันดับสอง WORM_DOWNAD.AD หรือ Conficker หรือ Downadup นั่นเอง

• ที่มา: Trend Micro Virus Map


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 10:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30