Songtoday.com™
ติดต่อโฆษณา © โทร: 081-775-0013 : Songtoday.com
เครื่องมือจัดการกระทู้   Switch to Linear ModeSwitch to Hybrid ModeSwitch to Threaded Mode
รูปส่วนตัว dude
Moderators


สมัครเมื่อ: 2008-05-01
โพสต์: 106
Level: 9 HP: 1 / 207
MP: 35 / 6998
EXP: 30%
การรวมเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมทุกอย่าง ของโลก ตั้งแต่ อียิปต์ มายา
ทวีปมู เป็นประเทศที่มีอาณาเขตอันกว้างไกล ที่แผ่ขยายตั้งแต่ตอนเหนือของฮาวายถึงตอนใต้ อาณาเขตทางตอนใต้ของทวีปนี้คือ หมู่เกาะอีสเตอร์ และฟิจิ มีระยะทางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกกว่า 8,000 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใต้ มีระยะทางกว่า 4,800 กิโลเมตร ทวีปนี้ประกอบไปด้วยผืนดิน 3 ผืน ที่ถูกแบ่งออกจากันด้วยช่องแคบหรือทะเล

"เราพบเห็นเพียงผืนน้ำและผืนฟ้า"* แลุหมู่เกาะเล้ก ๆ ซึ่งรุ้จักในนามหมู่เกาะทะเลใต้
มันเป็นประเทศในเขตร้อน "สวยงาม"** มี "ที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาล"*** หุบเขาถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าและทุ่งสำหรับเพาะปลูก ในขณะที่ "เนินเขาที่ทอดต่ำ"**** ก็ถูกปกคลุมไปด้วยพืชผักเมืองร้อนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่ง
______________
* บันทึกลาซา (บันทึกของชาวธิเบต)
**จารึกแห่งหมู่เกาะอิสเตอร์
***บันทึกกรีก
****แผ่นบันทึกหลายฉบับ
_______________
แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ ถูกต้องด้วยสายน้ำที่ไหลเรื่องเป็นลำธาร และแม่น้ำหลากหลาย สาย ก่อให้เกิดเส้นสายของน้ำอันคดเคี้ยว ที่ให้ความสวยงามอย่างประหลาดรอบ ๆ เนินเขาที่เต็มไปดด้วยต้นไม้ใบหญ้า

รวมทั้งตัดผ่านทั่วทั้งที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ พฤกษชาติ อันงดงามได้ปกคลุมผืนแผ่นดินด้วยเส้นใยอันนุ่มสีเขียว ที่ดุแล้วสบายตาสบายใจยิ่งนัก ดอกไม้ที่มีกิ่นอมอวล และสีสันสดใสช่วยแต่งแต้มสีให้กับหมู่มวลต้นไม้ ต้นปาล์์ม ที่สูงสง่า
แม่น้ำได้ทอดตัวออกเป็นทะเลสาบที่มี "ดอกบัว"* ศักดิ์สิทธิ์ นับหมื่น นับแสนรายล้อมอยู่โดยรอบ ประดับประดาผิวน้ำที่เป็นประการดุจดั่งอัญมณีหลากสีที่ล้อมรอบผืนน้ำสีเขียวมรกต
เหนือแม่น้ำที่ไหลเย็น สีเสื้อ ปีกฉูดฉาดโผผินอยู่ตามเจาของต้นไม้ ขยับปีกขึ้นลงราวกับการเคลื่อนไหวของเทพยาดา มันทำเช่นนี้ราวกับว่าจะยลโฉมสีสันความงามของตนบนกระจกแห่งธรรมชาติ โผจากดอกไม้อกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึง นกฮัมมิงเบิร์ด บินโฉบในระยะสั้น ส่องแสงเป็นประกายราวกับอัญมณีที่มีชีวิตภายใต้แสงของดวงอาทิตย์**

นกน้อยขับขานประสานเสียงอ่อนหวานแข่งกันตามสุมทุมพุ่มไม้*** เสียงขับขานอันสดใสของจิ้งหรีดล่องลอยอยู่ในอากาศ ขณะที่เสียงลับ กรรไกรของตั้งแตดังแหวกอากาศขึ้นมาเพื่อจะบอกให้โลกรุ้ถึงความเป็นไปของมัน

ช้างดึกดำบรรพ์ และฝูงข้างป่าต่างท่องเที่ยวไปในป่า ในยุคแรก พร้อมทั้งสะบัด หูไปมาเพื่อขับไล่แมลงที่มารบกวน****
__________________
*จากจารึกหลายฉบับ
**บันทึก เอสเอ (อันนี้ยังไม่ทราบว่ามาจากไหน)
***จารึกแห่งหมู่เกาะอิสเตอร์
****บันทึกอินเดียและมายา
_________________________

ทวีปอันยิ่งใหญ่ คับคั่งไปด้วยชีวิตที่ร่าเริงและมีความสุขโดยมีมนษย์ กว่า 64,000,000 คน เป็นผู้ปกครองสูงสุด*

ทุกชีวิตอาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขบนบ้านอันยิ่งใหญ่ ที่สวยสดงดงาม "ถนนหนทางอันกว้างใหญ่และราบเรียบ ทอดยาวไปทุกทิศทางาวกับเส้นของไยแมงมุม แผ่นหินที่นำมาสร้างถนน นั้นช่างราบเรียบ และชิดติดกันจนต้นหญ้า ไม่สามารถเล็ดลอดระหว่างแผ่นหินได้"**

ในขณะนั้นประชากรทั้ง 64,000,000 คน ประกอบไปด้วยผุ้คน 10 เผ่าพันธุ์ หรือ 10 กลุ่ม แต่ละเผ่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่อยู่ภายใต้ การปกครองเดียวกัน***

หลายชั่วอายุคนก่อนหน้านี้ ผู้คนได้เลือกกษัตริย์และได้ตั้งชื่อของพระองค์ โดยมีชื่อ รา เป็นชื่อหน้า จากนั้น พระองค์ได้กลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจศักดิ์์สิทธิ์ และองค์จักรพรรดิภายใต้ชื่อ รามู**** และจักรวรรดิได้รับสมญานามว่า ราชอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์

ทุกคนในราชอาณาจักรนับถือศาสนาเดียวกัน ซึ่งบูชาอำนาจพระผู้เป็นเจ้าผ่านสัญลักษณ์ ต่างเชื่อในความเป็นอมตะของดวงวิญญาณที่ว่า ดวงวิญญาณจะกลับไปสู่แหล่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่จากมาในที่สุด*****

สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือ ความเคารพนับถือต่อพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขามี พวกเขาไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยพระนามของพระองค์ ในบทสวดมนต์และในบทภาวนา พวกเขาจะอ้างถึงพระผุ้เป็นเจ้าโดยใช้สัญลักษณ์ รา ผู้เป็นเทพแห่่งดวงอาทิตย์ ได้เป็นคำที่ถูกใช้แทนพระองค์ในทุกโอกาศ*******
____________
* แผ่นจารึกโตรอาโน (จารึกจากมายา)
**จารึกแห่งหมู่เกาะอิสเตอร์
***แผ่นจารึกโตรอาโน
****บันทึกลาซา และอื่น ๆ
*****บันทึก ลาซา และอื่น ๆ
******บันทึก มายา และอื่น ๆ
____________
ในฐานะนักบวชผุ้สูงศักดิ์ รามู เป็นตัวแทนของพระผุ้เป็นเจ้าในการสอนศาสนา เป็นที่ชัดเจนและเข้าใจกันว่า รามู เป็นเพียงตัวแทน และจะไม่ได้รับการบูชาเสมือนพระผู้เป็นเจ้า

ในขณะนั้น ประชากรแห่งมู มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง และทุกคน มีความรู้แจ้ง ไม่เคยมีความป่าเถื่อน ปรากฏให้เห็น เนื่องด้วยผู้คนทุกเผ่า เป็นบุตรแห่งมู และต่างก็อยู่ภายใต้อธิปไตย เดียวกันของแผ่นดินแม่ เชื้อชาติที่โดดเด่นในแผ่นดินมู เห็นจะเป็นชนชาติผิวขาว ผุ้ที่มีความงดงามเกินกว่าชนชาติใด เป็นผู้ซึ่งมีผิวพรรณสีขาวหรือสีมะกอก พร้อมด้วยดวงตากลมโตสีเข้ม และผมสีดำตรง นออกจากชนชาตินี้แล้วยังมีชนกลุ่มอื่นอีกที่มีผิวพรรณแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง น้ำตาล หรือผิวสีเข้ม อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใคร*

พลเมืองโบราณแห่งมู นี้เป็นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเดินเรือจากฝั่ง ตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก ของมหาสมุทร และจากทะเลเหนือสู่ทะเลใต้ นอกจากนั้นพวกเขายังเป็นสถาปนิก ผุ้เชี่ยชาญที่สร้างอารามอันยิ่งใหญ่และพระราชวังหิน** พวกเขาสลักและก่อตั้งแท่งหินให้เป็นอนุสาวรีย์

ในดินแดนแห่งมู นี้ มีเมืองที่เป็นหลักสำคัญอยู่ 7 เมือง เมืองซึ่ง เป็นที่รองรับศาสนา ศาสร์ และการเรียนรู้อื่น ๆ ***
______________
*แผ่นจารึก โตรอาโน, โคเด็กซ์ คอร์เตซิอานุส และอื่น ๆ
**วัลมิกิ (นักปราชญ์ จากดินเดีย ผู้เขียนรามายะนะ หรือ รามเกียรติ์)
***บันทึก ลาซา
________________

เมืองและสิ่งมีชีวิตถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตา เสียงร้อนไห้ อันเจ็บปวดทรมานของ ผุ้คนมากมายดังไปทั่วบริเวณ พวกเขาต่างหาที่หลบภัยตามวิหารและป้อมต่าง ๆ แต่ก็ต้องพบกับเปลวไฟ และกลุ่มควัน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในเครื่องแต่งกายที่หรูหรา ประดับประดาด้วยอัญมณีต่างเป็นร้องเป็นเสียงเดียว "มู ช่วยชีวิตพวกเราด้วย"*

ดวงอาทิตย์แสดงตัวที่ขอบฟ้าภายใต้กลุ่มที่ปกคลุมผืนแผ่นดิน ดวงอาทิตย์ช่างดุราวกับลุกไฟสีแดงดวงใหญ่ ที่กำลังเผาผลาญด้วยความโกรธ เมื่อดวงอาทิตย์ได้ลับขอบผ้าไปแล้ว ความืดมิดจึงได้เข้าครอบงำ จะมีก้เพียงแต่แสงไฟที่มาจากแสงวูบวาบ ของสายฟ้า อันดัังกึกก้อง แผ่นดินผืนนี้ก็ถึงวาระที่จะจมดิ่งลงไปเรื่อย ๆ ลงไปสู่ปากทางแห่งนรกหรือถังแห่งไฟ ขณะที่แผ่นดินที่แหลกสลายจมลงสู่ห้วงเหวแห่งไฟนั้น เปลวไฟได้ ลุกล้อมรอบและหุ้มห่อแผ่นดินไว้*** เปลวไฟกำลังทวงสิทธิ์กับเหยื่อของมัน ซึ่งก็คือ ดินแดนมู และประชากรของเธอกว่า 64,000,000 คน ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับไฟนี้ **** ขณะที่มู จม ลงสุ่อ่าวแห่งไฟนั้น พลังอำนาจ อีกอย่างหนึ่งก็ได้เข้ามาซ้ำเติม นั่นก็คือ ผืนน้ำกว่า 80,000,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเข้าถาโถมไปทั่วบริเวณ น้ำและไฟพบกันตรงบริเวณ ที่เคยเป็นศูนย์กลางของแผ่นดิน และที่ตรงนั้นเองที่เกิดการเดือนพล่าน
_______________
*บันทึก ลาซา
**แผ่นจารึก โคเด็กซ์ คอร์เตซิอานุส (แผ่นจารึกของมายา) และโตรอาโน
***บันทึก ไอยคุปต์
****แผ่นจารึก โตรอาโน
__________________

มูดินแดนมาตุภูมิ ของมนุษยชาติ ด้วยเมืองทั้งหลายที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมด้วยวิหาร พระราชวัง ศาสตร์ และศิลป์ของเธอได้กลายเป็นภาพความฝันในอดีต ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ ทำหน้าที่ดังผ้าผืนใหญ่ ที่ห่อหุ้มดินแดน ไว้เบื้อล่าง ความหายนะของทวีปครั้งนี้ เป็นก้าวแรกของการเสื่อมสลาย ของอารยธรรม อันยิ่งใหญ่อารยธรรมแรกของโลก เป็นเวลาเกือบ 13,000 ปี ที่ความเสื่อมสลายของมุได้แผ่อำนาจปกคลุมพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของโลก

แม้วาในบางส่วนจะดีขึ้น ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ เมื่อทวีปได้แตกแยก ขาดสะบั้น และจมลง สันและยอดของแผ่นบางส่วนยังคงเหลืออยู่ให้เห็นเหนือผืนน้ำ นั่นทำให้เกิดเกาะและหมุ่เกาะทั้งหลายแตกแยก และมีลักษณะขรุขระเป็นเหลี่ยมแหลม เนื่องจากพลังภูเขาไฟ ที่ได้เกิดขึ้นภายใต้หมู่เกาะเหล่านั้น หมู่เกาะเหล่านี้ได้รองรั้บ มนุษยชาติ ที่หลบพนีจากดินแดนที่จมลงสู่พื้นน้ำ ดินแดนซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าของ หรือดินแดนที่เป็นมาตุภูมิ ซึ่งได้กลายเป็นส่วนประกอบของผืนน้ำ ที่พลุงพล่านอยู่รอบ ๆ เกาะ
หลังจากที่ได้กลืนผืนดินอันเป็นมาตุภูมิ ของมนุษยชาติ แล้วนั้น ผืนอันกว้างใหญ่ได้สงบนิ่ง ราวกับว่าพึงพอใจในผลงานอันร้ายกาจของตนและผืนน้ำที่ว่านี้ก็คือ มหาสุมทรปาซิฟิก ซึ่งมีความหมายถึง ความสงบ

บนเกาะเหล่านี้ประชากรของมูที่รอดชีวิตได้มารวมตัวกัน รอคอย ให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวอันเลวร้ายบรรเท่าลง พวกเขาเห็นวิหารและพระราชวัง เรือ และถนนของพวกเขาพังทลายลง และถูกกลืนกินโดยผืนมหาสมุทร ประชากรเกือบทั้งหมดถูกดูดกลืนไปกับความหายนะครั้งนี้ ประชากรจำนวนน้อยของมู ที่เหลือรอดชีวิต พบว่าพวกเขาอยู่ในสถานะที่สิ้นเนื้อประดาตัว และหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเขาไม่มีอะไรเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยุ่อาศัย ผืนดิน และอาหารที่มีอยู่ก็มีเพียงน้อยนิด ล้อมรอบพวกเขาคือ ผืนน้ำที่กำลังเดือดพล่าน เบื้องบนคือกลุ่มเมฆหมอกอันหนาทึกที่ปประกอบไปด้วยด้วยไปน้ำ ควันไฟ และเถ้าถ่าน กลุ่มหมอกนี้ได้บนบังแสงสว่างจนหมดสิ้น ก่อให้เกิดความมืดมิดที่ยากจะทะลุ ผ่านได้ เสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องปิดฉาด ชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ยังคงดังก้องอยู่ในโสดประสาทของผู้รอดชีวิต มันช่างเป็นภาพที่น่่ากลัวสำหรับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขากำลัเผชิญกับความน่ากลัวอีกแขนงหนึ่ง นั่นก็คือ ความตายจากการอดอาหาร และการตกแดดตากลมเนื้องจากไร้ที่อยุ่อาศัย มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถเอาชีงิตรอดจากความยากลำบากแสนสาหัสนี้ ผุ้คนส่วนมากเสียชีวิตอย่างน่าเวทนา

ส่วนของแผ่นดิน มู ที่ไม่ได้จมน้ำ ในปัจจุบันคือ หมู่เกาะทะเลใต้ และผุ้อยู่อาศัยบนเกาะนี้บางส่วน สามารถอ้างได้้ว่าเป็นบรรบุรุษอันห่างไกล หรือประชากร ของดนแดนมู

สรุปว่า ทวีปมู นี้ ถูกคลื่นยักษ์ทสีนามิ และภูเขาไฟ ประทุครั้งใหญ่ และดินแดนนี้เป็นที่แห่งเดียวกับ เอเดน

ชไลมานน์ อ้างจาก จารึก 2 ชิ้น คือ แผ่นจารึก โตรอาโน และบันทึกเมืองลาช บอกว่า แอตแลนติส และมู เป็นแผ่นดินเดียวกัน บันทึกเหล่านี้ไม่ได้บอกว่า แอตแลนติสกับเมู เหมือนกัน
มูตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีอเมริกา ไม่ได้อยู่ทางตะวันออกอย่างแอตแลนติส อย่างไรก็ตาม มูและแอดแลนติส ถูกทำลายด้วยการระเบิดภูเขาไฟ และจมสู่ใต้น้ำ แต่ยังไงก็ต่องรอการพิสูจน์กันต่อไป

ความผิดพลาดคือ บันทึกบางฉบับ ถูกศึกษาในยูโรป เขียนขึ้นในอเมริกา แต่จากการคำนวณ คือ จากยุโรป ไม่ใช่อเมริกา เช่นเดียวกับการอ้างถึงแอตแลนติส ที่ชาวกรีก ว่า ดินแดนโพ้นทะเล หรือทวีปแห่งซัตเทอร์เนีย ซึ่งเป็นชื่อโบราณอีกชื่อของแอนแลนติส

จากแผ่นจารึก โตรอาโน ระบุการจมหายของแผ่นดินมู ว่า เกิดประมาณ 12,500 ปี แต่ตัวเลขนี้ เป็นตัวเลขประมาณ ไม่ชัดเจน

โซซิส พระชั้นสูงแห่งวิหารซาอีร์ ได้กล่าวกับ โซลอน นักวิชาการด้านการปกครองชาวกรีกยุคโบราณ ว่า แอตแลนติส จม เมื่อ 11,500 และเป็นพอเป็นไปได้ ว่าแอตแลนติส อาจเป็นดินแดนเดียวกับมู
เท่าที่ดูแล้ว ทวีปมู กับแอตแลนติส น่าจะมีอารยธรรมที่คล้าย ๆ มีความยิ่งใหญ่ ที่สุดในยุคนั้น
ขอ โทด ครับ ป๋ม ร๊าก คุ๊ณณณ

Expert
ความหล่อ IIIIIIIIIIIIIIIII
ความเกรียน IIIIIIIIIIIIIIIII
ม่อสาว IIIIIIIIIIIIIIIII
พูดเพราะ IIIIIIIIIIIIIIIII
รักจริง IIIIIIIIIIIIIIIII
ตอบพร้อมอ้างข้อความ
Bookmarks
ขณะนี้มีผู้ใช้งานกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
เครื่องมือจัดการกระทู้ ตัวเลือกการแสดงผล
Linear Mode Linear Mode
กฎการโพสต์ข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is เปิด
Smilies สถานะ เปิด
[IMG] สถานะ เปิด
HTML สถานะ เปิด
Trackbacks are ปิด
Pingbacks are ปิด
Refbacks are ปิด
กระโดดไป:

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 05:43 AM.
ติดต่อเรา - Songtoday.com™ - เอกสารเก่า - ขึ้นบนสุด
Display Pagerank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30