Songtoday.com™

Songtoday.com™ (/)
-   Songtoday.com (http://www.vip.songtoday.com/f2/)
-   -   ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม (http://www.vip.songtoday.com/t2377/)

Webmaster 2009-02-20 12:56 PM

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม
 
http://www.moopeak.com/system/article_pic/154.jpg
http://www.moopeak.com/system/article_pic/155.jpg
http://www.moopeak.com/system/article_pic/156.jpg
http://www.moopeak.com/system/article_pic/157.jpg


ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนมนคนพนม จังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งโขง อวลอิ่มด้วยอารยธรรม ที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับสายน้ำ จึงกลายเป็นแหล่งหลอมรวมแห่งวิถีชีวิต ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์ 'พระธาตุพนม' พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อกล่าวไว้ว่า

ณ ที่ใดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจาก พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจำวัน คอยปกป้องรักษา เฉกเช่นเดียวกับ จังหวัดนครพนม นอกจากมีพระธาตุพนมเป็นหลักแล้ว อำเภอใกล้เคียงยังมีพระธาตุบริวารรายล้อม ที่น่าอัศจรรย์คือ พระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัย และทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ทั้ง 7


เริ่มตั้งแต่ พระธาตุพนม ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร' อำเภอธาตุพนม สร้างเมื่อราว พ.ศ.1200–1400 ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดนักษัตรวอก ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุเรณู ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุเรณู'อำเภอเรณูนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณู องค์พระธาตุสวยงาม โดยจำลองมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม) แต่ขนาดเล็กว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่าต่างๆ และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม


พระธาตุศรีคุณ ประดิษฐานที่ 'วัดธาตุศรีคุณ' อำเภอนาแก ได้รับการค้นพบประมาณปี พ.ศ.2340 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น ส่วนชั้น 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุมหาชัย' ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2495 ลักษณะองค์พระธาตุเป็นรูปแปดเหลี่ยม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระอนุรุทร บริเวณใกล้เคียงกันยังมีพระพุทธรูป สลักจากไม้ต้นสะเดาหวานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะงดงาม พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม


พระธาตุประสิทธิ์ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุประสิทธิ์' อำเภอนาหว้า ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2436 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2500พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน สิ่งของบูชาข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุท่าอุเทนประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุท่าอุเทน' อำเภอท่าอุเทน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2455 เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูป และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายไว้ พระธาตุอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป 21ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุนคร ประดิษฐานที่ 'วัดมหาธาตุ' ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง ก่อสร้างเสร็จในเดือนเพ็ญของปี พ.ศ.2465 มีรูปแบบตาม พระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม


หากครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม อย่าลืมไปสักการะพระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด จักเสริมสิริมงคลแก่ตนยิ่งนักWebmaster 2009-02-20 01:03 PM

ไหว้7พระธาตุ ประจำวันเกิดhttp://hilight.kapook.com/imghilight1/1_3193.jpgไหว้7พระธาตุ ประจำวันเกิด


การไหว้พระธาตุถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบูชาพระธาตุ อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญมาสู่ผู้ที่บูชา รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชา ยิ่งหากใครบูชาด้วยจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นกราบไหว้เมื่อมีโอกาส อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชา

โดยเฉพาะที่จ.นครนพม จัดเป็นเมืองแห่งพระธาตุ เพราะแทบทุกอำเภอจะมีวัดที่ประดิษฐานพระธาตุอยู่มากมาย อีกทั้งแต่ละพระธาตุ ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิด ซึ่งมีครบทั้ง 7 วัน ในโอกาสช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากเล่นสาดน้ำแล้ว หากมีเวลาขอแนะนำให้เดินทางไปไหว้สักการะพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 แห่ง จ.นครพนม เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต
เริ่มกันที่ "พระธาตุพนม" ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัด 53 กิโลเมตร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอก ของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อราวพ.ศ.1200-1400 ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม
พระธาตุแห่งนี้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง เคยทรุดลงมาทั้งองค์เมื่อพ.ศ.2518 และได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิม เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สูง 53.60 เมตร ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลียม กว้างด้านละ 12.33 เมตร บนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม
ตามคติความเชื่อ พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอก อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

http://hilight.kapook.com/imghilight1/3_671.jpg

ส่วนผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรไปกราบไหว้ "พระธาตุเรณู" ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร สร้างเมื่อปีพ.ศ.2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงาม จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

http://hilight.kapook.com/imghilight1/4_481.jpg
ต่อด้วยพระธาตุคู่บุญของคนเกิดวันอังคารคือ "พระธาตุศรีคุณ" ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณอ.นาแก พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปีพ.ศ.2340 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2486-2490 มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ

http://hilight.kapook.com/imghilight...4141223393.jpg
ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง คนที่เกิดวันอังคารจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นห่างจากตัว จ.นครพนม ไป 39 กิโลเมตร ที่วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก เป็นสถานที่ประดิษฐาน "พระธาตุมหาชัย" พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2495 องค์พระธาตุเป็นรูปแปดเหลี่ยมสูง 40 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตร และพระอนุรุทร อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงกันยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดา และภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

http://hilight.kapook.com/imghilight...4141223394.jpg
หรือถ้าหากอยากจะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานให้ หาโอกาสไปนมัสการ "พระธาตุประสิทธิ์" พระธาตุประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า แต่เดิมเป็นเจดีย์โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด
กระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2436 บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ เมื่อปีพ.ศ.2500
มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจำทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดี ที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

http://hilight.kapook.com/imghilight...4141223395.jpg
ส่วนผู้ที่เกิดวันศุกร์มี "พระธาตุท่าอุเทน" ประจำวันเกิด ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อ.ท่าอุเทน สร้างเมื่อปีพ.ศ.2455 เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้
เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

http://hilight.kapook.com/imghilight...4141223396.jpg
พระธาตุสุดท้ายสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ ควรไปกราบสักการะ "พระธาตุนคร" ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม พระธาตุมีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปีพ.ศ.2465 มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม

ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

หยุดยาวช่วงสงกรานต์นี้ หากมีโอกาสน่าจะไปไหว้พระธาตุทั้ง 7 องค์ จะกราบสักการะเฉพาะพระธาตุประจำวันเกิดของตนเอง หรือจะตระเวนให้ครบทั้ง 7 พระธาตุ ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 09:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30