กระทู้: ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม แสดงแบบคำตอบเดียว
Webmaster
รูปส่วนตัว Webmaster
Administrators


สมัครเมื่อ: 2008-04-29
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,062
Level: 28 HP: 34 / 692
MP: 354 / 23198
EXP: 71%
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.


ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนมนคนพนม จังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งโขง อวลอิ่มด้วยอารยธรรม ที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับสายน้ำ จึงกลายเป็นแหล่งหลอมรวมแห่งวิถีชีวิต ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์ 'พระธาตุพนม' พระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อกล่าวไว้ว่า

ณ ที่ใดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจาก พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจำวัน คอยปกป้องรักษา เฉกเช่นเดียวกับ จังหวัดนครพนม นอกจากมีพระธาตุพนมเป็นหลักแล้ว อำเภอใกล้เคียงยังมีพระธาตุบริวารรายล้อม ที่น่าอัศจรรย์คือ พระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัย และทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ทั้ง 7


เริ่มตั้งแต่ พระธาตุพนม ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร' อำเภอธาตุพนม สร้างเมื่อราว พ.ศ.1200–1400 ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดนักษัตรวอก ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุเรณู ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุเรณู'อำเภอเรณูนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณู องค์พระธาตุสวยงาม โดยจำลองมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม) แต่ขนาดเล็กว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่าต่างๆ และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม


พระธาตุศรีคุณ ประดิษฐานที่ 'วัดธาตุศรีคุณ' อำเภอนาแก ได้รับการค้นพบประมาณปี พ.ศ.2340 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น ส่วนชั้น 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป 8 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุมหาชัย' ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2495 ลักษณะองค์พระธาตุเป็นรูปแปดเหลี่ยม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระอนุรุทร บริเวณใกล้เคียงกันยังมีพระพุทธรูป สลักจากไม้ต้นสะเดาหวานใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะงดงาม พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม


พระธาตุประสิทธิ์ประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุประสิทธิ์' อำเภอนาหว้า ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2436 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2500พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน สิ่งของบูชาข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุท่าอุเทนประดิษฐานที่ 'วัดพระธาตุท่าอุเทน' อำเภอท่าอุเทน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2455 เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูป และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายไว้ พระธาตุอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป 21ดอก เทียน 2 เล่ม


พระธาตุนคร ประดิษฐานที่ 'วัดมหาธาตุ' ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง ก่อสร้างเสร็จในเดือนเพ็ญของปี พ.ศ.2465 มีรูปแบบตาม พระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน สิ่งของบูชา ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม


หากครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม อย่าลืมไปสักการะพระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด จักเสริมสิริมงคลแก่ตนยิ่งนัก


Click the image to open in full size.
webmaster@songtoday.com
ถ้าอยากเดินไปข้างหน้า ไม่ควรย้อนอดีต เอามาทำร้ายปัจจุบัน
if you want to step forward. you should not keep hurtind yourselfvthinking about the past.
ตอบพร้อมอ้างข้อความ